شیرآلات ریتون مدل رایکا - طلابراق
     
شیرآلات ریتون
مدل رایکا
آبکاری کروم
آبکاری کروم مات
آبکاری طلابراق *
رنگ سفید