شیرآلات ریتون مدل مارون - طلا مات
   

 
 شیرآلات ریتون
مدل مارون
آبکاری کروم
آبکاری کروم مات
آبکاری طلا براق
آبکاری طلا مات*
رنگ سفید