شیرآلات ریتون مدل مارون - طلابراق شیرآلات ریتون
مدل مارون
آبکاری کروم
آبکاری کروم مات
آبکاری طلا براق*
آبکاری طلا مات
رنگ سفید