جکوزی

  • شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان یزد شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان یزد


    حضور پر رنگ و قوی شرکت ریتون در نمایشگاه صنعت ساختمان استان یزد 

     استقبال پر شور مردم خونگرم یزد از غرفه شرکت ریتون باعث شد تا در محیطی ارام و بتوانیم به تبادل اطلاعات با مشتریان بپردازیم.
    این شرکت در این نمایشگاه از سه جکوزی جدید خود با نام اوکسین ، بادیز، رایکا رونمایی کرد که مورد استقبال قرار گرفت.